Sẽ chấp thuận cam kết chi trong 1 ngày làm việc

Sẽ chấp thuận cam kết chi trong 1 ngày làm việc

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2021/TT-BTC về việc quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 24/11/2021 và thay thế các Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 và Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính.