Ngành Thuế tích cực chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

Ngành Thuế tích cực chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

Nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST), ngành Thuế đang đồng loạt triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của người nộp thuế trên cả nước.