Ngành Thuế tích cực chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

Thùy Linh

Nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST), ngành Thuế đang đồng loạt triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của người nộp thuế trên cả nước.

Cán bộ thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế cập nhật, rà soát, thay đổi chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế. Ảnh Thuỳ Linh.
Cán bộ thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế cập nhật, rà soát, thay đổi chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế. Ảnh Thuỳ Linh.

Rốt ráo tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030” (Đề án 06).

Tổng cục Thuế cho biết, mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân nhằm đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin: họ và tên; số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân/chứng minh nhân dân; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của MST để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, nhằm đảm bảo yêu cầu mỗi cá nhân được cấp 1 MST duy nhất và người phụ thuộc của cá nhân được cấp MST để phục vụ giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế khi thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân.

Những ngày này, cán bộ thuế tại các Cục Thuế cũng như Chi cục Thuế trên cả nước đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn để người nộp thuế cập nhật, rà soát, thay đổi chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế một cách thuận lợi nhất.

Chị Phạm Thị Thu (Cầu Giấy, Hà Nội) mới đây có đến cơ quan thuế thực hiện đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân. Trong quá trình hướng dẫn làm hồ sơ, nhận thấy bố mẹ chị Thu chưa đăng ký MST cá nhân, cán bộ thuế tại Bộ phận Một cửa (Cục Thuế Hà Nội) đã nhanh chóng hướng dẫn đăng ký, chuẩn hóa mã số định danh cá nhân của người thân làm MST. Từ đó, bảo đảm đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cũng tương tự như chị Thu, anh Trần Trọng Hiếu (Thanh Xuân, Hà Nội) đến cơ quan thuế để làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022. Do đang có 2 MST được cấp theo 2 loại giấy tờ nên anh Hiếu đã được cán bộ thuế hướng dẫn chuẩn hoá dữ liệu cá nhân bằng việc chấm dứt hiệu lực MST theo chứng minh thư nhân dân cũ và chỉ để lại MST theo căn cước công dân mới. Anh Hiếu cũng được hướng dẫn cấp MST cho người phụ thuộc để có thể thực hiện giảm trừ gia cảnh.

Có thể thấy, đây là thời điểm bận rộn của cán bộ thuế trên cả nước khi không chỉ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ thuế nói chung mà còn phải tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an.

Ngoài ra, cán bộ thuế còn phải tập trung thực hiện rà soát các trường hợp một mã định danh tương ứng với hơn một MST. Theo chia sẻ của nhiều cán bộ thuế, việc phải làm ngoài giờ, cuối tuần diễn ra thường xuyên trong thời điểm này. Hơn nữa, việc đối chiếu số liệu cũng rất phức tạp, tốn nhiều công sức, thời gian.

 

Đối tượng MST cá nhân cần rà soát phục vụ chuyển đổi mã định danh làm MST là: Các MST của cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là người phụ thuộc theo quy định; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản khác thuộc ngân sách; cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng MST 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Khuyến khích kê khai theo phương thức điện tử

Hiện nay, các Cục Thuế trên cả nước đều đang tăng cường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của người nộp thuế để đảm bảo tiến độ đề ra của Tổng cục Thuế.

Tại Hà Nội, Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế là cá nhân cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế theo 1 trong 3 cách để thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế: kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử; kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập; kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Cục Thuế Hà Nội sẽ triển khai lộ trình rà soát dữ liệu MST cá nhân theo nhiều giai đoạn với mục tiêu tập trung triển khai rà soát dữ liệu đăng ký thuế của các MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang dữ liệu của Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp. Dự kiến, đến ngày 30/6/2023 sẽ cơ bản hoàn thành nội dung chuẩn hóa nội dung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân.

Còn tại tỉnh Yên Bái, với mục tiêu để đảm bảo dữ liệu đăng ký thuế của cá nhân trên hệ thống cơ sở dữ liệu thuế được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho MST, Cục Thuế Yên Bái đã thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Cục Thuế Yên Bái đã xây dựng kế hoạch ban hành văn bản triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ những vướng mắc cho người nộp thuế khi triển khai thực hiện chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất, giảm thời gian rà soát cho các tổ chức chi trả thu nhập, đối với trường hợp tổ chức chi trả thu nhập đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử, Cục Thuế Yên Bái đã có công văn gửi và kèm theo tài liệu hướng dẫn cách tra cứu danh sách cá nhân và người phụ thuộc cần rà soát thông tin. Trường hợp tổ chức chi trả thu nhập chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, Cục Thuế hỗ trợ gửi danh sách MST của cá nhân và người phụ thuộc để đơn vị rà soát và chuẩn hóa thông tin.

Để hỗ trợ các đơn vị trong việc rà soát, Tổng cục Thuế đã cập nhật danh sách các cá nhân và NPT của cá nhân thuộc trường hợp rà soát, chuẩn hóa trên hệ thống thuế điện tử. Đây là danh sách cá nhân và người phụ thuộc được cơ quan thuế truy vấn thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo 3 trường thông tin: Họ tên; ngày sinh; Số giấy tờ của cá nhân (căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực) nhưng không khớp đúng cả 3 trường thông tin, hoặc MST không có đủ 3 thông tin nêu trên để truy vấn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để người nộp thuế thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế được thuận tiện, nhanh chóng, Tổng cục Thuế khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có thể chọn kê khai theo phương thức điện tử. Cụ thể: người nộp thuế đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia, vào mục tìm kiếm thủ tục hành chính và mục “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”. Người nộp thuế tích chọn nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an, Cổng dịch vụ công định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin.

Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc kê khai thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế.

 

Việc thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân được triển khai theo các giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ nay đến ngày 30/4/2023) tập trung triển khai rà soát dữ liệu đăng ký thuế của MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/5 - 30/6/2023) tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an còn lại của giai đoạn 1. Giai đoạn 3 (từ ngày 1/7 - 31/12/2023) sử dụng mã định danh làm MST khi thông tư sửa đổi Thông tư số 105/2020/TT-BTC về đăng ký thuế được ban hành, có hiệu lực; tiếp tục rà soát MST cá nhân còn lại chưa truy vấn được mã định danh cá nhân để chuyển đổi mã định danh làm MST.