Giới trẻ 9X tìm cách an cư tại TP. Hồ Chí Minh

Giới trẻ 9X tìm cách an cư tại TP. Hồ Chí Minh

Với tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô đô thị hóa lớn, bài toán an cư của người dân tại TP. Hồ Chí Minh không phải dễ giải trong một sớm một chiều. Đặc biệt với thế hệ 9X, khi thu nhập bình quân không gia tăng tương xứng với mức độ tăng giá bất động sản, ước mơ an cư là chuyện không hề dễ dàng.