Xây dựng đồng bộ hệ thống cảng nội địa

Xây dựng đồng bộ hệ thống cảng nội địa

Trong hệ thống kho cảng của TP. Hồ Chí Minh, mạng lưới cảng thủy nội địa đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác xuất nhập khẩu hàng hóa, nâng cao chất lượng và năng lực của ngành dịch vụ logistics. Tới đây, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy nhanh nâng cấp các tuyến luồng, cảng và bến cảng thủy nội địa phù hợp quy hoạch, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa.