Trồng xen cây ăn quả, cây công nghiệp trong vườn cà phê

Trồng xen cây ăn quả, cây công nghiệp trong vườn cà phê

Thời gian qua, việc trồng xen cây công nghiệp, cây ăn quả trong vườn cà-phê khu vực Tây Nguyên đang được các địa phương và bà con nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc trồng xen trong vườn cà-phê giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân, hạn chế những rủi ro về giá cả và biến động của thị trường cà-phê.