Thị trường háo hức trước kỳ IPO đầu tiên của Tập đoàn Tata sau 19 năm

Thị trường háo hức trước kỳ IPO đầu tiên của Tập đoàn Tata sau 19 năm

Tata Technologies, một công ty dịch vụ kỹ thuật nổi tiếng, được thành lập năm 1989, với tư cách là bộ phận thiết kế ô tô của Tata Motors thuộc Tập đoàn Tata (Ấn Độ). Sau 5 năm, Tata Technologies đã tách khỏi công ty mẹ, trở thành công ty chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật cho nhiều ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, ô tô, máy móc công nghiệp và hàng tiêu dùng trên toàn thế giới.
"Chiêu" huy động vốn mới của các công ty chứng khoán

"Chiêu" huy động vốn mới của các công ty chứng khoán

Từ chỗ chỉ có các kênh huy động vốn truyền thống là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược, huy động trái phiếu… thì nay các công ty chứng khoán đã có thêm một kênh mới là hợp tác với khách hàng để dùng tiền nhàn rỗi bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
Năm 2020, xử phạt nghiêm các doanh nghiệp "chây ỳ"  lên sàn

Năm 2020, xử phạt nghiêm các doanh nghiệp "chây ỳ" lên sàn

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), để kịp thời chấn chỉnh các doanh nghiệp đủ điều kiện là công ty đại chúng nhưng cố tình "chây ỳ" lên sàn kéo dài, trong năm 2020, Ủy ban sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử phạt.