Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Đây là khoản thu mới và dự kiến trước mắt chỉ quy định người nộp phí là các cơ sở xả khí thải như các doanh nghiệp sản xuất gang thép, luyện kim, sản xuất hóa chất vô cơ; phân bón vô cơ; thuốc bảo vệ thực vật hóa học; lọc, hóa dầu; tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; nhiệt điện; sản xuất xi măng...
Tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể về các nguyên tắc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, việc xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý, phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, giá dịch vụ và kinh phí hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với hoạt động này…