Tỉnh Hải Dương:

Tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt

PV.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể về các nguyên tắc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, việc xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý, phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, giá dịch vụ và kinh phí hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với hoạt động này…

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 /01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 /01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước tình trạng lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh ngày càng nhiều, một số địa phương đã kịp thời ban hành quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý để loại chất thải này không còn là mối lo. Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu CTRSH phát sinh từ các cá nhân, gia đình phải được phân loại, lưu giữ, thu gom và chuyển đến các điểm tập kết đúng thời gian, đúng nơi quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường. Tại các khu đô thị, không lưu giữ rác tại các thùng đựng rác công cộng trên các đường phố quá 48 giờ và tại các điểm trung chuyển quá 24 giờ; tránh thu gom và vận chuyển CTRSH trong giờ cao điểm (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương); không tập kết xe gom, xe vận chuyển tại các địa điểm dễ gây ùn tắc giao thông.

Tùy vào đặc điểm của mỗi khu vực dân cư, UBND phường, xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH và đại diện của các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải, tổ trưởng tổ dân phố (tổ trưởng khu phố, ban quản lý chung cư) xác định thời gian và phương thức chuyển giao CTRSH phù hợp với hiện trạng và quy định của nhà nước.

CTRSH phát sinh trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu thương mại phải được phân loại, lưu giữ, bố trí phương tiện, dụng cụ thu gom; bố trí điểm tập kết, lưu giữ và phải ký hợp đồng với chủ cơ sở thu gom vận chuyển để đưa đi xử lý theo quy định. 

Các điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH phải phù hợp về cự ly vận chuyển đến các khu xử lý; được thiết kế theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; đảm bảo mỹ quan, không gây ô nhiễm môi trường đất, không khí và nguồn nước trong quá trình vận hành.

Địa điểm đầu tư xây dựng các khu xử lý, các điểm/bãi chôn lấp CTRSH phải phù hợp với Chiến lược Quốc gia về Quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, định hướng đến năm 2050.
Địa điểm đầu tư xây dựng các khu xử lý, các điểm/bãi chôn lấp CTRSH phải phù hợp với Chiến lược Quốc gia về Quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, định hướng đến năm 2050.

Địa điểm đầu tư xây dựng các khu xử lý, các điểm/bãi chôn lấp CTRSH hợp vệ sinh, lò đốt rác phải phù hợp với Chiến lược Quốc gia về Quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khuyến khích việc lựa chọn đầu tư xây dựng khu xử lý CTRSH tập trung quy mô cấp huyện, cụm huyện có công suất từ 100 tấn/ngày trở lên; áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại trong nước và thế giới. 

Đối với loại chất thải rắn cồng kềnh như vật dụng như: giường, tủ, nệm, bàn, ghế salon, tranh ảnh khổ lớn, thảm sàn, gốc cây, thân cây và nhánh cây, vật liệu xây dựng thải ra từ hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở,… cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể tự vận chuyển hoặc tự thỏa thuận với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH để yêu cầu dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh đến nơi tiếp nhận. 

Cơ quan, tổ chức, hộ và cá nhân phát sinh CTRSH có trách nhiệm phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý và chi trả giá dịch vụ cho hoạt động này theo quy định của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định sau: 

Thứ nhất, đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước: Theo thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ và chủ nguồn thải. 

Thứ hai, đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sử dụng nguồn ngân sách nhà nước: Theo hợp đồng thực tế hàng năm và mức giá do UBND tỉnh quy định. Chủ đầu tư, cơ sở cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH gửi Sở Tài chính chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2023.