Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao tác động ra sao tới châu Á?

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao tác động ra sao tới châu Á?

Các quốc gia và vùng vùng lãnh thổ ở châu Á có biến số vĩ mô bị tác động mạnh nhất khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao nếu lãi suất của quốc gia đó thấp và có đà tăng chậm hơn so với đà tăng của lợi suất trái phiếu, đồng thời không có thặng dư tài khoản vãng lai lớn.
Tác động độ mở thương mại tới ổn định lạm phát tại các quốc gia châu Á

Tác động độ mở thương mại tới ổn định lạm phát tại các quốc gia châu Á

Nghiên cứu đánh giá tác động của độ mở thương mại đến ổn định kinh tế thông qua dữ liệu thứ cấp được thu thập từ Ngân hàng Thế giới tại 20 quốc gia châu Á. Nghiên cứu tiếp cận mô hình phân phối trễ tự hồi quy - ARDL (Autoregressive Distributed Lag) để ước lượng mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi độ mở thương mại có tác động tiêu cực đối với ổn định lạm phát của các quốc gia châu Á. Qua đó, nghiên cứu đề xuất hàm ý Chính phủ cần thực hiện các biện pháp quản lý giá để kiểm soát giá cả hàng hóa và dịch vụ trong nước. Điều này có thể bao gồm giám sát và kiểm soát giá cả, hạn chế tăng giá không hợp lý và tăng cường quản lý đầu tư.
Tác động độ mở thương mại tới ổn định lạm phát tại các quốc gia châu Á

Tác động độ mở thương mại tới ổn định lạm phát tại các quốc gia châu Á

Nghiên cứu đánh giá tác động của độ mở thương mại đến ổn định kinh tế thông qua dữ liệu thứ cấp được thu thập từ Ngân hàng Thế giới tại 20 quốc gia châu Á. Nghiên cứu tiếp cận mô hình phân phối trễ tự hồi quy - ARDL (Autoregressive Distributed Lag) để ước lượng mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi độ mở thương mại có tác động tiêu cực đối với ổn định lạm phát của các quốc gia châu Á. Qua đó, nghiên cứu đề xuất hàm ý Chính phủ cần thực hiện các biện pháp quản lý giá để kiểm soát giá cả hàng hóa và dịch vụ trong nước. Điều này có thể bao gồm giám sát và kiểm soát giá cả, hạn chế tăng giá không hợp lý và tăng cường quản lý đầu tư.
HSBC: Châu Á vẫn là một địa điểm khá tốt để đầu tư

HSBC: Châu Á vẫn là một địa điểm khá tốt để đầu tư

Bất chấp những ồn ào về triển vọng tăng trưởng mờ nhạt và xu hướng địa phương hóa, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vẫn tiếp tục đổ vào châu Á. Phần lớn các dự án đầu tư này tập trung vào lĩnh vực sản xuất, củng cố vị trí của khu vực với tư cách là một trung tâm thương mại toàn cầu.