Chạy bộ: Lợi đơn, lợi kép

Chạy bộ: Lợi đơn, lợi kép

Vài năm trở lại đây, tại Việt Nam các cuộc thi chạy marathon diễn ra khá sôi nổi và gần như tháng nào cũng có những sự kiện chạy bộ phong trào được tổ chức. Nhìn chung, những sự kiện phong trào này không chỉ tốt cho người tham gia mà cho cả cộng đồng.