Thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu

Thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 124/TB-VPCP ngày 23/4/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
Minh bạch chỉ định thầu

Minh bạch chỉ định thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thông tư này nhằm thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
6 trường hợp được chỉ định thầu

6 trường hợp được chỉ định thầu

Giải đáp những vướng mắc của một số bạn đọc về các quy định liên quan đến các trường hợp được chỉ định thầu đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Ban biên tập hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.