Xử lý nghiêm hành vi trục lợi trong kinh doanh xăng dầu

Xử lý nghiêm hành vi trục lợi trong kinh doanh xăng dầu

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát các quy định về thuế, phí, tính toán lại mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu.
EuroCham đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam

EuroCham đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam

Trong ấn phẩm Sách Trắng lần thứ 11 vừa công bố, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) khẳng định, kể từ khi trở thành thành viên WTO, Việt Nam đã thực hiện quá trình cải cách luật pháp trong nước để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này đã tạo ra một môi trường đầu tư và thương mại hấp dẫn hơn.