Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,5%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,5%

Số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 2023 ước tăng 5,5% so với tháng trước, cùng với đó, có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,7% so với tháng trước.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trưởng trong khó khăn

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trưởng trong khó khăn

Tuy tình hình sản xuất công nghiệp tháng 8 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhưng tính chung 8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước 8 tháng tăng 9,5%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước 8 tháng tăng 9,5%

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê mới nhất cho thấy, tính chung 8 tháng năm 2019, IIP ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,8% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 8,2% và 7,2% của cùng kỳ năm 2017 và năm 2016.