VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Phân bổ dự toán chi thường xuyên gắn với định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập

Phân bổ dự toán chi thường xuyên gắn với định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập

Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 các bộ, cơ quan trung ương cho các lĩnh vực sự nghiệp phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập.