Ngành Thuế thực hiện hiệu quả công tác thu nợ, xử lý nợ thuế

Ngành Thuế thực hiện hiệu quả công tác thu nợ, xử lý nợ thuế

Lũy kế đến ngày 30/6/2021, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ thuế ước đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ được giao. Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý tính đến ngày 30/6/2021 là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020.
9 tháng, ngành Thuế thu nợ đạt 20.292 tỷ đồng

9 tháng, ngành Thuế thu nợ đạt 20.292 tỷ đồng

Theo số liệu Tổng cục Thuế, trong 9 tháng năm 2020, cơ quan thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế. Ước 9 tháng thu đạt 20.292 tỷ đồng, bằng 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.