9 tháng, ngành Thuế thu nợ đạt 20.292 tỷ đồng


Theo số liệu Tổng cục Thuế, trong 9 tháng năm 2020, cơ quan thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế. Ước 9 tháng thu đạt 20.292 tỷ đồng, bằng 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thuế cho biết, trong 9 tháng năm 2020, cơ quan thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế. Ước 9 tháng thu đạt 20.292 tỷ đồng, bằng 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 14.004 tỷ đồng, còn lại là thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ.

Trong 9 tháng qua, cơ quan thuế các cấp cũng đã thực hiện 48.975 cuộc thanh, kiểm tra; kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 436.112 hồ sơ khai thuế. Tổng số tiền kiến nghị, xử lý qua thanh, kiểm tra là 39.684 tỷ đồng, bằng 114,19% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 13.267 tỷ đồng, bằng 138,32% so với cùng kỳ 2019.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 19/9/2020, đã có 790.924 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,65% doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế với cơ quan thuế là 778.093 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98%.

Từ đầu năm đến ngày 19/9/2020, các doanh nghiệp đã thực hiện 2.406.122 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 454.055 tỷ đồng và 24.775.058 USD; đã có 7.724 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử (đạt 95,94%); hệ thống thuế đã tiếp nhận và giải quyết hoàn cho 13.751 hồ sơ với tổng số tiền hơn 80.941 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử, 977.396 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 25.666 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.265 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, Tổng cục Thuế đã nỗ lực cố gắng rất lớn trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu, tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế.

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức giám sát chặt chẽ các Cục Thuế thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ, tiến độ thu nợ hàng tháng, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện của các Cục Thuế và đôn đốc nhắc nhở và thông báo bổ sung những trường hợp nợ thuế mới phát sinh cho các Cục Thuế để tổ chức đôn đốc thu kịp thời các khoản nợ đọng thuế vào ngân sách.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cục Thuế thực hiện xử lý gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Rà soát đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế thu nợ ngay khi hết hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất...

Tổng cục Thuế cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên toàn cầu và tiếp tục tác động xấu đến tình hình kinh tế và thu nộp ngân sách trong những tháng cuối năm, cơ quan Thuế cũng đề ra một số giải pháp trọng tâm để đảm bảo nguồn thu ngân sách trong những tháng cuối năm.

Cụ thể, trong quý còn lại của năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành, qua đó giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, vượt qua giai đoạn dịch bệnh để ổn định và khôi phục sản xuất kinh doanh, lành mạnh hóa nền tài chính doanh nghiệp, có nguồn lực tài chính để nộp thuế đúng hạn…

Song song với việc hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, cơ quan thuế các cấp cũng sẽ tập trung cho công tác quản lý thu, chống thất thu như: kiểm tra, rà soát chặt chẽ, hồ sơ khai thuế trên hệ thống quản lý người nộp thuế, tập trung thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp có rủi ro cao; tổ chức rà soát kịp thời đối với người nộp thuế không thuộc diện được gia hạn, miễn giảm tiền thuế và tiền thuê đất theo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để đôn đốc nộp đúng, đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Thuế công bố cho biết, tính đến hết tháng 9/2020, tổng thu ngân sách ước đạt 833.165 tỷ đồng, bằng 66,4% so với dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa ước đạt 805.649 tỷ đồng, bằng 66,1% so với dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2019.