Định hướng hoàn thiện chính sách thuế đối với bất động sản trong thời gian tới

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế đối với bất động sản trong thời gian tới

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính đưa ra các giải pháp về thuế trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát triển thị trường bất động sản (BĐS), nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết giám sát của Nhà nước; Đồng thời, nghiên cứu đề xuất bổ sung một số loại thuế liên quan đến thị trường BĐS theo hướng tăng mức điều tiết với đất và bổ sung thu thuế với nhà ở...