Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị cấp cao giữa Ðảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị cấp cao giữa Ðảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới

Tối 6/7, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng ta tham dự Hội nghị cấp cao trực tuyến giữa Ðảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới. Hội nghị có chủ đề "Vì lợi ích của nhân dân, trách nhiệm của chính đảng", được tổ chức theo sáng kiến của Ðảng Cộng sản Trung Quốc, với sự tham dự của khoảng 10 nghìn đại biểu đến từ hơn 500 chính đảng và tổ chức chính trị thuộc hơn 160 quốc gia trên thế giới.