Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

Cục Thuế Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương tổ chức và cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020 và 2021. Đây là hoạt động thường xuyên được Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức nhằm đề cao vai trò của người nộp thuế trong việc đóng góp vào NSNN, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ chính sách pháp luật thuế của người nộp thuế
Gỡ vướng cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng và tuân thủ chính sách pháp luật thuế

Gỡ vướng cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng và tuân thủ chính sách pháp luật thuế

Ngày 24/8, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức Hội nghị đối thoại để giải đáp vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính về thuế và hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.