VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2014: Triệt để quản lý chi ngân sách

Năm 2014: Triệt để quản lý chi ngân sách

(Tài chính) Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với khả năng thu là một trong những thành tựu nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2013 đồng thời cũng là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách tài chính – ngân sách nhà nước năm 2014.