Chính sách ưu đãi, hỗ trợ bảo vệ môi trường

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ bảo vệ môi trường

Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Luật Bảo vệ môi trường 2022 đã quy định rõ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường và các đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường.
Thu hút đầu tư nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Thu hút đầu tư nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Nhận thức được vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong suốt hơn 35 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút, quản lý, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư (NĐT), doanh nghiệp nước ngoài. Nhờ đó, khu vực kinh tế này đã phát triển nhanh và có hiệu quả, trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Rà soát, xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ giảm phát thải khí mê-tan

Rà soát, xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ giảm phát thải khí mê-tan

Nhằm phấn đấu giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với năm 2020, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát, xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ về giảm phát thải khí mê-tan; đồng thời, cân đối, bố trí kinh phí hàng năm để các bộ, cơ quan trung ương thực hiện các nội dung, chương trình thuộc Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.
Dồn dập đề xuất giảm lãi vay, khoanh nợ

Dồn dập đề xuất giảm lãi vay, khoanh nợ

Hiện nay, số lượng đơn gửi đến các ngân hàng xin giảm lãi, khoanh nợ rất lớn. Tuy nhiên, nếu không có tiêu chí rõ ràng thì các ngân hàng thương mại có thể sẽ thực hiện không giống nhau, thậm chí có yếu tố chủ quan khi xác định đối tượng.
Ưu đãi vay thế chấp cho khách hàng của Bảo Việt

Ưu đãi vay thế chấp cho khách hàng của Bảo Việt

BAOVIET Bank triển khai chính sách ưu đãi cho vay thế chấp đối với khách hàng của Bảo Việt – BAOVIET PARTNERSHIP, với nhiều ưu đãi cho cá nhân có nhu cầu vay vốn mua bất động sản, xây sửa nhà, mua ô tô và bổ sung vốn sản xuất kinh doanh.