Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trong quí II/2020?

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trong quí II/2020?

“Trước những tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế và quan trọng không kém, Chính phủ đã rất quyết đoán và hành động sớm”, TS. John Walsh, Chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh Quốc tế, khoa Kinh doanh và Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam đã chia sẻ về triển vọng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới như vậy.