Xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 319/QĐ-TTg phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan có biện pháp phát hiện, kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.
Đẩy mạnh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Đẩy mạnh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Tại Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử (TMĐT) đến năm 2025, Chính phủ đặt ra mục tiêu: 100% các sàn giao dịch TMĐT lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả; 100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình.