Chuẩn hóa thao tác thừa, giảm thời gian chờ việc

Chuẩn hóa thao tác thừa, giảm thời gian chờ việc

Nhiều năm qua, nhằm nâng cao năng suất lao động, Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Vinh Phan (Long An) đã đẩy mạnh áp dụng nghiên cứu thao tác và thời gian, qua đó mang lại hiệu quả sản xuất.