Tăng cường quản lý rủi ro trong giao dịch điện tử với Kho bạc

Tăng cường quản lý rủi ro trong giao dịch điện tử với Kho bạc

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận vừa có Công văn số 224/KBNT-KTNN ngày 16/3/2021 về tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN. Trong đó, KBNN Ninh Thuận đề nghị lãnh đạo các đơn vị sử dụng ngân sách không được giao chữ ký số của mình cho người khác quản lý, nhằm đảm bảo việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc hiệu quả, an toàn.
Quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành BHXH Việt Nam

Quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành BHXH Việt Nam

Ngày 22/9/2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1166/QĐ-BHXH về ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành BHXH. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020 và thay thế Quyết định số 54/QĐ-BHXH ngày 05/01/2018.