Tăng cường quản lý rủi ro trong giao dịch điện tử với Kho bạc

Mai Anh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận vừa có Công văn số 224/KBNT-KTNN ngày 16/3/2021 về tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN. Trong đó, KBNN Ninh Thuận đề nghị lãnh đạo các đơn vị sử dụng ngân sách không được giao chữ ký số của mình cho người khác quản lý, nhằm đảm bảo việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc hiệu quả, an toàn.

Theo đó, để đảm bảo việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của KBNN được hiệu quả, an toàn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, cũng như để phòng tránh nguy cơ rủi ro do lợi dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT, KBNN Ninh Thuận đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN.

Cụ thể, KBNN Ninh Thuận đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT được cấp để giao dịch gửi hồ sơ kiểm soát chi NSNN qua hệ thống DVCTT của KBNN đảm bảo chặt chẽ theo các quy định của Luật Kế toán; Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 4/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và các quy định hiện hành.

KBNN Ninh Thuận cũng đề nghị, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư tuyệt đối không giao chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT của mình được cấp cho người khác quản lý, để lộ thông tin về chứng thư số, tài khoản đăng nhập (mã đăng nhập và mật khẩu) của các thành viên trong đơn vị trên hệ thống DVCTT của KBNN.

Các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin đăng ký giao dịch trên hệ thống DVCTT của KBNN (đặc biệt là thông tin về email nhận thông báo từ hệ thống).

Hướng dẫn cài đặt Chương trình cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị di động.
Hướng dẫn cài đặt Chương trình cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị di động.

Ngoài ra, KBNN Ninh Thuận khuyến cáo, các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư thực hiện cài đặt và sử dụng chương trình cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị di động để giám sát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) của đơn vị, kịp thời phát hiện và thông báo cho KBNN nơi giao dịch các khoản chi bất thường.

KBNN Ninh Thuận cũng yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động giao dịch điện tử nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ công chức của đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản trong giao dịch chi tiêu ngân sách.

Trước đó, thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ- CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, Bộ Tài chính đã chỉ đạo KBNN triển khai hệ thống DVCTT mức độ 4 đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng, các tổ chức hội nghề nghiệp).

Đồng thời, KBNN đã tích hợp 7/11 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đó đã góp phần cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách có thể giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet, góp phần giảm thời gian đi lại và giảm chi phí hoạt động cho các đơn vị trong giao dịch chi NSNN với KBNN.