VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Bộ Tài chính cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Tài chính cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.