Quảng cáo
Làm rõ lý do chưa giao được vốn đầu tư công

Làm rõ lý do chưa giao được vốn đầu tư công

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cân nhắc giao Uỷ ban Tài chính – Ngân sách phối hợp, thống kê toàn bộ số vốn đầu tư công trung hạn và số vốn của Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 chưa giao được. Từ đó, tìm ra các vướng mắc để cùng tháo gỡ theo tinh thần của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội.