Bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2023

Bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2023

Ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Phiên họp bất thường xem xét giao mức vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

Phiên họp bất thường xem xét giao mức vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, chiều ngày 29/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Phiên họp bất thường, xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.