Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Phiên họp bất thường xem xét giao mức vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

Việt Hoàng

Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, chiều ngày 29/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Phiên họp bất thường, xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.
Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

Chiều 29/8, tại phiên họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quốc hội sẽ xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ. Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo chương trình, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ trình bày tờ trình về những nội dung trên trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày.

Sau khi nghe tờ trình và Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận. Kết thúc phiên thảo luận, Phiên họp sẽ kết luận những nội dung đã được Thường vụ Quốc hội góp ý và cho ý kiến

Trước đó, ngày 11/1/2022, tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ kịp thời cho phục hồi, phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Với nghị quyết này, các gói chính sách tài khóa, tiền tệ, các chính sách khác sẽ triển khai trong 2 năm 2022-2023.