Tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát "sốt đất ảo"

Tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát "sốt đất ảo"

Thời gian gân đây, xuất hiện hiện tượng giá đất tăng đột biến nhất vào dịp cuối năm, do đó chính quyền một số địa phương đã ban hành các văn bản tạm dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ),... nhằm chặn đứng "cơn sốt đất ảo".