Ngân hàng UOB mua lại mảng Ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam

Ngân hàng UOB mua lại mảng Ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam

Ngân hàng UOB thông báo việc hoàn tất thu mua mảng Ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam, bao gồm việc nhận chuyển giao khoảng 575 nhân viên thuộc Citigroup sang Ngân hàng UOB Việt Nam. Mảng Ngân hàng tiêu dùng của Citigroup bao gồm các danh mục cho vay tín chấp và có bảo đảm, các mảng kinh doanh quản lý tài sản và ngân hàng bán lẻ tiền gửi.
Những thương vụ M&A đáng chú ý trong giai đoạn 2021-2022

Những thương vụ M&A đáng chú ý trong giai đoạn 2021-2022

Top 10 thương vụ M&A ghi nhận 3 thương vụ của Masan Group gồm: De Heus Group mua lại toàn bộ mảng thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn Masan giá trị 600 – 700 triệu USD; SK Group mua 16,26% vốn tại VinCommerce giá trị 410 triệu USD; và Masan mua lại 85% cổ phần của Phúc Long, giá trị 280 triệu USD.