VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

Tái cơ cấu doanh nghiệp: Xây dựng nhiều chính sách gỡ khó

Tái cơ cấu doanh nghiệp: Xây dựng nhiều chính sách gỡ khó

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các Bộ, ngành, địa phương ưu tiên cao cho việc xây dựng, ban hành cơ chế chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

 Cần thiết đổi mới hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Cần thiết đổi mới hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Sau 20 năm hoạt động, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) phát triển và khai thác được nguồn vốn tại chỗ, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động của mô hình này hiện đang gặp nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách như thuế, lãi suất, môi trường cạnh tranh… trong quá trình phát triển.

Nhận diện 4 “lực cản” hệ thống tài chính hiện nay

Nhận diện 4 “lực cản” hệ thống tài chính hiện nay

Hiện nay, các cơ quan giám sát của Việt Nam vừa làm chức năng cấp phép, vừa điều hành và ban hành các cơ chế chính sách lại vừa kiêm luôn cả chức năng thanh tra giám sát các tổ chức tài chính. Khi quyền lực tập trung quá lớn có thể sẽ dẫn đến xung đột lợi ích và hiệu quả giám sát không cao.

Loại bỏ rào cản cơ chế trong đầu tư

Loại bỏ rào cản cơ chế trong đầu tư

Rào cản về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư đã và đang làm cho việc thu hút các nguồn vốn và hiệu quả sử dụng các nguồn lực của đất nước không được như mong muốn.