VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

Nhận diện 4 “lực cản” hệ thống tài chính hiện nay

Nhận diện 4 “lực cản” hệ thống tài chính hiện nay

Hiện nay, các cơ quan giám sát của Việt Nam vừa làm chức năng cấp phép, vừa điều hành và ban hành các cơ chế chính sách lại vừa kiêm luôn cả chức năng thanh tra giám sát các tổ chức tài chính. Khi quyền lực tập trung quá lớn có thể sẽ dẫn đến xung đột lợi ích và hiệu quả giám sát không cao.

Loại bỏ rào cản cơ chế trong đầu tư

Loại bỏ rào cản cơ chế trong đầu tư

Rào cản về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư đã và đang làm cho việc thu hút các nguồn vốn và hiệu quả sử dụng các nguồn lực của đất nước không được như mong muốn.