Kỳ vọng vốn châu Âu đổ mạnh vào Việt Nam

Kỳ vọng vốn châu Âu đổ mạnh vào Việt Nam

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng nhiều doanh nghiệp châu Âu vẫn đang dự định đầu tư các dự án lớn vào Việt Nam. Đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Việt Nam thể hiện quyết tâm đón đầu dòng vốn FDI dịch chuyển, không bỏ lỡ cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.