Phía sau những cổ phiếu "miễn nhiễm" với dịch bệnh

Phía sau những cổ phiếu "miễn nhiễm" với dịch bệnh

Giữa tâm bão bán tháo của nhiều nhà đầu tư trong thời gian vừa qua, vẫn có những cổ phiếu đi ngược dòng thị trường đem lại cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư ngay cả trong thời kỳ khó khăn. Vậy, đằng sau sự "miễn nhiễm" này có gì đặc biệt?