Cổ phiếu mía đường chuyển hướng thế nào trong tương lai?

Cổ phiếu mía đường chuyển hướng thế nào trong tương lai?

Bức tranh ngành mía đường Việt Nam đang có những điểm sáng tích cực. Nhu cầu tiêu thụ đường trên thế giới đang theo xu hướng tăng, hiệp định ATIGA tạo cơ hội xuất khẩu lớn, đồng thời nhiều chính sách cũng đang được triển khai để tiếp sức cho doanh nghiệp trong ngành. Cổ phiếu ngành mía đường nhờ đó có nhiều tiềm năng.