Cổ phiếu nhỏ dễ mua, khó lãi

Cổ phiếu nhỏ dễ mua, khó lãi

Sau những phiên giao dịch tích lũy, dòng tiền có xu hướng lựa chọn những cổ phiếu thị giá thấp, định giá còn tương đối rẻ và có tỷ lệ cổ tức hợp lý để mua vào.