Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 50

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 50

Trong 2 ngày 16 và 17/11, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn sẽ tham gia Hội nghị thường niên Nhóm nghiên cứu về quản lý thuế Châu Á (SGATAR) lần thứ 50. Hội nghị do Cơ quan thuế Nhật Bản chủ trì tổ chức dưới hình thức trực tuyến, với sự tham dự của đại diện các Cơ quan quản lý thuế thuộc thành viên khối SGATAR.
Kinh nghiệm quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế ngầm ở các nước trên thế giới

Kinh nghiệm quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế ngầm ở các nước trên thế giới

Thời gian gần đây, các hoạt động kinh tế ngầm luôn thay đổi cùng sự phát triển của số hóa, toàn cầu hóa và xuất hiện các mô hình kinh doanh mới đã tạo sự thay đổi nhanh chóng trong kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan thuế cần tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý thuế, thích nghi với sự thay đổi của các hoạt động kinh tế ngầm.