[Infographics] 63 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch

[Infographics] 63 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch

Theo Bộ Y tế, đến ngày 22/10, tất cả các tỉnh thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, có 26 địa phương ở vùng xanh, trong đó có Thủ đô Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ở vùng vàng (cấp độ 2). Trước đó, Bình Dương là địa phương duy nhất ở mức cam, hiện đã cập nhật đánh giá mức độ dịch và đạt mức vàng.
[Infographics] 63 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch

[Infographics] 63 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch

Theo Bộ Y tế, đến ngày 22.10, tất cả các tỉnh thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, có 26 địa phương ở vùng xanh, trong đó có Thủ đô Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ở vùng vàng (cấp độ 2). Trước đó, Bình Dương là địa phương duy nhất ở mức cam, hiện đã cập nhật đánh giá mức độ dịch và đạt mức vàng.