Cải thiện chất lượng hàng hóa để thúc đẩy hàng Việt xuất khẩu thuận lợi

Cải thiện chất lượng hàng hóa để thúc đẩy hàng Việt xuất khẩu thuận lợi

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay các doanh nghiệp Việt có quy mô lớn vẫn chưa chú trọng xuất khẩu vào ASEAN mà chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đang gặp khó do công nghệ sản xuất còn lạc hậu. Trong khi đó, hàng hoá xuất khẩu vào khối các nước ASEAN còn phải cạnh tranh mạnh mẽ với hàng công nghệ cao của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...