Thu hút vốn FDI vào bất động sản tại Việt Nam

Thu hút vốn FDI vào bất động sản tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam vẫn là điểm sáng về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó, lượng FDI vào các ngành và lĩnh vực bất động sản (BĐS) đang được cải thiện. Tuy nhiên, để bắt kịp xu hướng của thời đại, tiến tới chọn lọc các nhà đầu tư FDI chất lượng vào lĩnh vực kinh doanh BĐS cần tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm.