Ưu tiên hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất sạch

Ưu tiên hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất sạch

Năm 2022, Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm, thực hiện các hoạt động khuyến công tập trung hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển sản xuất, kinh doanh. Góp phần đẩy mạnh tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Những năm qua, sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển và có được vị thế nhất định trên thị trường. Với việc có nhiều sản phẩm được công nhận là công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) từ cấp tỉnh đến cấp Quốc gia, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng, khả năng cạnh tranh và tạo cơ hội cất cánh vươn xa.
Bắc Ninh đẩy mạnh hoạt động khuyến công sau COVID-19

Bắc Ninh đẩy mạnh hoạt động khuyến công sau COVID-19

Nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung hoạt động khuyến công theo nguyên tắc chủ động, hỗ trợ kịp thời.
Tăng cạnh tranh, chắc chỗ đứng nhờ khuyến công

Tăng cạnh tranh, chắc chỗ đứng nhờ khuyến công

Theo các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chương trình khuyến công đã phát huy tốt hiệu quả khi giúp họ mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất, nâng sức cạnh tranh và tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.