VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

03 nguồn chi cho kiểm định, công nhận đạt chuẩn quốc gia với cơ sở giáo dục

03 nguồn chi cho kiểm định, công nhận đạt chuẩn quốc gia với cơ sở giáo dục

Thông tư số 56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về kinh phí chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.