Quảng cáo
Quốc hội trao quyền "đặc biệt" cho Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống dịch

Quốc hội trao quyền "đặc biệt" cho Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống dịch

Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch như: thực hiện các biện pháp có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan; ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch...