Ngành Thuế đổi mới công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Ngành Thuế đổi mới công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) là một trong những chức năng quản lý thuế chủ yếu, có vai trò quan trọng trong việc thay đổi phương thức quản lý và hiện đại hóa công tác thuế. Trong năm 2021, toàn ngành Thuế đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá trong tuyên truyền, hỗ trợ NNT. Thống kê cho thấy, đã có hơn 4 triệu thư điện tử để cung cấp thông tin cho NNT được gửi đi, hơn 250.000 câu hỏi do NNT gửi đến qua zalo, fanpage được các Cục Thuế trên cả nước giải đáp.
"Bí quyết" phát triển đối tượng BHXH tự nguyện

"Bí quyết" phát triển đối tượng BHXH tự nguyện

Trong 9 tháng đầu năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là 844,7 nghìn người, tăng 381,6 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả này có được là nhờ công tác tuyên truyền được đổi mới, từ đó giúp người dân hiểu được lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH tự nguyện.