Giá xăng tiến gần 24.900 đồng/lít

Giá xăng tiến gần 24.900 đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 5/9/2023, liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục điều chỉnh tăng giá xăng tiến tới gần 24.900 đồng/lít.
Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Chợ 4.0”

Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Chợ 4.0”

Việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) cũng là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Tái cơ cấu ngành Công nghiệp theo hướng hiện đại

Tái cơ cấu ngành Công nghiệp theo hướng hiện đại

Vấn đề tái cơ cấu ngành công nghiệp đã được nêu rõ tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030. Hoạt động tái cơ cấu ngành công nghiệp hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao.
Ngành Công nghiệp tiếp đà phục hồi, tăng trưởng

Ngành Công nghiệp tiếp đà phục hồi, tăng trưởng

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận giá trị sản xuất công nghiệp trong 9 tháng ước đạt 9.039,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước đạt 327,25 tỷ đồng, giảm 12,7%; ngành công nghiệp chế biến ước đạt 4.419,8 tỷ đồng, tăng 19,2%; ngành công nghiệp phân phối và sản xuất điện ước đạt 4.143 tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ năm trước.