Nỗ lực thí điểm áp dụng công cụ TPM và 5S tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2

Nỗ lực thí điểm áp dụng công cụ TPM và 5S tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2

Là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực của TP. Hải Phòng, những năm gần đây, Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2 đã quan tâm đến việc đổi mới dây chuyền sản xuất, áp dụng các công cụ năng suất chất lượng. Chỉ số OEE tăng thêm 4%, thời gian chuyển đổi giữa 2 mã hàng giảm từ 30 - 50%... là những kết qủa nổi bật mà Công ty đạt được sau khi tham gia chương trình thí điểm áp dụng công cụ TPM và 5S vào trong hoạt động sản xuất của Bộ Công Thương.