Nỗ lực thí điểm áp dụng công cụ TPM và 5S tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2

Hoàng Anh

Là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực của TP. Hải Phòng, những năm gần đây, Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2 đã quan tâm đến việc đổi mới dây chuyền sản xuất, áp dụng các công cụ năng suất chất lượng. Chỉ số OEE tăng thêm 4%, thời gian chuyển đổi giữa 2 mã hàng giảm từ 30 - 50%... là những kết qủa nổi bật mà Công ty đạt được sau khi tham gia chương trình thí điểm áp dụng công cụ TPM và 5S vào trong hoạt động sản xuất của Bộ Công Thương.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 2
Dây chuyền sản xuất tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 2

Các hoạt động cải tiến tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2 nhận được sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty. Công ty định kỳ đánh giá kết quả cải tiến sau khi kết thúc chương trình thí điểm và có hình thức tuyên dương khen thưởng kịp thời và phù hợp.

Sau khi tham gia chương trình thí điểm áp dụng công cụ TPM và 5S vào trong hoạt động sản xuất của Bộ Công Thương, chỉ số OEE tăng thêm 4%, thời gian chuyển đổi giữa 2 mã hàng giảm từ 30 - 50%...

Sau một thời gian thí điểm áp dụng công cụ 5S và TPM, Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2 đã đạt những hiệu quả nhất định.

Cụ thể: thời gian hiệu chỉnh 2 mã sản phẩm được rút ngắn, mỗi lần chuyển đổi sản xuất sản phẩm này sang sản phẩm khác giảm xuống còn 1-2 lần (trước đây mất 2 - 3 lần) tương đương giảm được từ 30 - 50%, thời gian vệ sinh thiết bị cũng được tiêu chuẩn hóa. Các thao tác thừa, cũng như quãng đường vận chuyển hiệu chỉnh màu không cần thiết được loại bỏ...

Bên cạnh đó, bộ phận cơ điện của công ty cũng có những chuyển biến tích cực, khi việc thu thập dữ liệu sự cố để tính toán 2 chỉ số thời gian trung bình sửa chữa và thời gian giữa 2 lần xảy ra sự cố bắt đầu được áp dụng.

Không chỉ vậy, chỉ sau 2 tháng triển khai trụ cột bảo trì tự quản, Công ty đã gắn và xử lý 54 thẻ xanh đỏ TPM (thẻ xanh do người vận hành xử lý, thẻ đỏ do người bảo trì xử lý)... Tiêu chuẩn vệ sinh, kiểm tra, bôi trơn thiết bị đã được xây dựng cho máy nghiền, máy ép đùn và được trưởng bộ phận cơ điện hướng dẫn cho công nhân vận hành tại 2 máy này, công nhân bắt đầu có ý thức trong việc vệ sinh, kiểm tra, bôi trơn, siết chặt thiết bị…