VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các nước châu Á

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các nước châu Á

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới. Không nằm ngoài xu thế này, ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Đây được xem như là tuyên bố chính thức của Việt Nam trong việc ủng hộ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế không chỉ là một ngôn ngữ kế toán toàn cầu mà còn là ngôn ngữ kinh doanh quốc tế; đồng thời, đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ có áp dụng.

Triển khai toàn diện công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm chứng khoán

Triển khai toàn diện công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm chứng khoán

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường và được triển khai toàn diện trên thị trường chứng khoán (TTCK) nhằm hạn chế các hành vi trục lợi, thao túng